Tyst i klassrummet

– Vem vill vara klassrepresentant i föräldrarådet i år?

Det är väl sällan det är så tyst i ett klassrum som efter denna fråga. Och jag förstår det. Att vara representant i ett föräldraråd kan kännas tungt om man inte känner att man har tid eller ett allmänt engagemang för vad som händer i skolan. Och vad gör föräldrarådet egentligen? Det har aldrig varit särskilt tydligt för mig innan jag själv gick med – och inte alltid efteråt heller! På många skolor har man helt enkelt löst frågan med att beta av klasslistan och dela besväret mellan föräldrarna.

På vår skola har vi inte ett system där vi väljer representanter för varje klass. Vi har valt att göra allt deltagande frivilligt och föräldrar väljer att engagera sig i de frågor och områden som man är mest intresserade av. En del väljer sådant som rör fritids, en del väljer matfrågor eller arbetar förebyggande mot mobbing. För att övriga föräldrar ändå ska känna att de vet vad vi gör och vem de ska vända sig till om de har frågor eller ärenden gäller det att satsa på synlighet och kommunikation på andra sätt. Finnas på skolans hemsida, skicka nyhetsbrev eller det mer traditionella att sätta upp anslag eller ställa ut en brevlåda för inkommande ärenden. Det är bara att välja efter tycke och smak.

Kommer det någon då? Om man inte är tvungen? Tja, jag var lite nervös innan terminens första föräldraråd, men det kom faktiskt runt 25 föräldrar. Helt frivilligt. Och i en skola med drygt 200 elever tycker jag att det är väl godkänt.

Annonser