Hej alla föräldrar! Läs Läroplanen!

När jag för ett tag sedan satt och läste Läroplanen för grundskolan 2011, skickade jag iväg ett kort meddelande på Twitter som löd: ”Läser nya Läroplanen för grundskolan. Väldigt intressant! Det skulle alla föräldrar göra. Det står saker om oss där också : )”. Aldrig tidigare i mitt korta Twitterliv har jag blivit så mycket retweetad som då! Jag tolkar det som att det finns en hunger därute bland skolfolket att vi föräldrar sätter oss in i deras verklighet, att vi vet vad som ligger till grund för deras uppdrag i skolan och att vi förstår att vi själva är involverade i planerna. Och det är ju inte så konstigt eller hur? Jag undrar varför inte någon har tipsat mig om det förut? Jag borde kanske ha tänkt på det själv, men om jag nu inte gjorde det skulle jag varit tacksam för ett glatt och positivt uppmuntrande.

Här kommer några av mina favoriter ur Läroplanen för grundskolan 2011, taget ur delen om skolans värdegrund och uppdrag:

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Tänk om föräldrar och lärare kunde mötas i läroplanen och hitta gemensam inspiration i dessa grundläggande värderingar och målsättningar. De är ju fantastiska! Jag är övertygad om att alla former av goda samarbeten har sin grund i tydliga och gemensamma visioner, uttryckta på ett sätt som inspirerar och sätter fantasin i rörelse. Svårigheterna dyker alltid upp när det handlar om att omsätta ord i konkreta handlingar, men att hålla visionen levande gör det lättare.

Läs Läroplanen 2011! Den finns att ladda ned på Skolverkets hemsida. Och berätta vad du tycker!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s